Iepirkumi no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi) un no 20 000 līdz 170 000 euro (būvdarbi)

Drukāt
Paziņojuma par plānoto iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapāIepirkuma ID numursIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIepirkuma noteikumi un tehniskās specifikācijasSniegtā papildus informācijaLēmuma pieņemšanas datumsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena, euro (bez PVN)Lēmumi par iepirkuma rezultātiem
8.06.2015SIA-RM-2015/56Mežizstrādes rezultātā radušos avārijas bedru aizbēršanas pakalpojums------ Lēmums
5.06.2015SIA-RM-2015/50Dažādu specifikāciju lapu pūtēju iegāde SIA „Rīgas meži“ vajadzībām------ Lēmums
Līgums
Līgums
8.05.2015SIA-RM-2015/39Detālplānojums „Rīgas pilsētas meža fonds ” kad. apz.Nr.80800060576 daļai------ Lēmums
Līgums
SIA-RM-2015/45Paklājzāliena piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām (atkārtots)------ Lēmums
Līgums
17.04.2015.SIA-RM-2015/40Finanšu līzinga pakalpojums 1 (viena) jauna personāla pacēlāja iegādei------ Lēmums
Līgums vispārīgie noteikumi
Līgums
Maksājumu grafiks
10.04.2015SIA-RM-2015/33Paklājzāliena piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
10.04.2015SIA-RM-2015/37Beramo labiekārtošanas materiālu piegāde apstādījumu apsaimniekošanas vajadzībām------ Lēmums
Līgums
1.04.2015SIA-RM-2015/32Remontdarbi SIA „Rīgas meži” rekreācijas objektos------ Lēmums
Līgums
20.04.2015.SIA-RM-2015/38Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde (atkārtots)------ Lēmums
Līgums
7.04.2015SIA-RM-2015/18Ciršanas atlieku šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojums SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
20.04.2015.SIA-RM-2015/41SIA „Rīgas meži” kokzāģētavas apdrošināšanas pakalpojuma iepirkums------ Lēmums
Polise
2.04.2015SIA-RM-2015/301 (vienas) jaunas savācējtvertnes frontālai pašgājējp ļaujmašīnai Kubota F3680 iegāde------ Lēmums
Līgums
20.03.2015SIA-RM-2015/27Dažādu specifikāciju krūmgriežu iegāde------ Lēmums
Līgums
13.03.2015SIA-RM-2015/25HIKO vai analogu kasešu iepirkums Norupes kokaudzētavas vajadzībām------ Lēmums
Līgums
6.03.2015SIA-RM-2015/211 (vienas) jaunas frontālās pašgājējpļaujmasīnas ar savācējtvertni iegāde------ Lēmums
Līgums
27.02.2015SIA-RM-2015/15Par tehnikas nomu kokzāģētavas “Norupe” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
Līgums (2. daļa)
25.03.2015SIA-RM-2015/35Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkums------ Lēmums (2. lote).
Lēmums (1. lote)
Līgums
Līgums
30.03.2015SIA-RM-2015/31Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde---13.04.2015Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu- Lēmums
24.02.2015SIA-RM-2015/19Rotaļu laukumu apkope un monitorings------ Lēmums
Līgums
23.03.2015SIA-RM-2015/28Beramo labiekārtošanas materiālu piegāde apstādījumu apsaimniekošanas vajadzībām----Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.- Lēmums
25.02.2015SIA-RM-2015/20Rokas instrumenti (parka kopšanas rokas instrumenti)------ Lēmums
Līgums
18.02.2015SIA-RM-2015/17Kokvedēja noma ar vadītāju SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
18.02.2015SIA-RM-2015/16Kūdras substrāta iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
27.01.2015SIA-RM-2015/11Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošana un to reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā------ Lēmums
Lēmums
Līgums
Lēmums
Līgums
12.03.2015SIA-RM-2015/22Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums