Iepirkumi no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi) un no 20 000 līdz 170 000 euro (būvdarbi)

Drukāt
Paziņojuma par plānoto iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapāIepirkuma ID numursIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIepirkuma noteikumi un tehniskās specifikācijasSniegtā papildus informācijaLēmuma pieņemšanas datumsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena, euro (bez PVN)Lēmumi par iepirkuma rezultātiem
19.01.2016SIA-RM-2016/2Koka laipu remonts un soliņu uzstādīšanas pakalpojums------ Lēmums
Līgums
Lēmums
Vienošanās
18.04.2016SIA-RM-2016/32Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos (atkārtoti)------ Lēmums
Līgums
18.03.2016SIA-RM-2016/21Īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
14.04.2016SIA-RM-2016/35Pirmā Starptautiskā trīsdimensiju mākslas festivāla „Rīgas ilūzijas“ mākslinieciskā nodrošināšana------ Lēmums
Līgums
08.04.2016SIA-RM-2016/28Dažādu specifikāciju motorinstrumentu piegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām------ Lēmums
Līgums
11.03.2016SIA-RM-2016/19Rokas instrumentu piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
18.03.2016SIA-RM-2016/20Kokmateriālu apstrāde pret zilēšanu, pelēšanu un citām koksni bojājošajām sēnēm------ Lēmums
Līgums
23.03.2016.SIA-RM-2016/24Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos------ Lēmums
02.02.2016SIA-RM-2016/9Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkums------ Lēmums
Līgums
Līgums
4.03.2016SIA-RM-2016/18Eļļas, smērvielas un citu tehnisko šķīdumu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos------ Lēmums
Līgums
Vienošanās
26.02.2016SIA-RM-2016/16Maketēšanas, foto un dizainera pakalpojumi------ Lēmums
Līgums
12.02.2016SIA-RM-2016/6Dažādu specifikāciju būvmateriālu un saimniecības preču iegāde------ Lēmums
Līgums
26.02.2016SIA-RM-2016/17Plato laipas dēļu iegāde------ Lēmums
Līgums
08.02.2016SIA-RM-2016/10Atkritumu urnu un konteineru iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām------ Lēmums
Lēmums
Līgums
Līgums
Lēmums
Līgums
08.02.2016SIA-RM-2016/12Skatuves, gaismas un skaņas tehnikas noma------ Lēmums
Līgums
12.02.2016SIA-RM-2016/11Rokas instrumenti (parka kopšanas rokas instrumenti)------ Lēmums
15.02.2016SIA-RM-2016/15Kūdras substrāta piegāde SIA „Rīgas meži” Norupes kokaudzētavas un daļas „Dārzi un parki” vajadzībām 2016.gada sezonai------ Lēmums
Līgums
SIA-RM-2016/14Par literāra teksta un ilustratīvā materiāla radīšanas pakalpojumiem vides tūrisma ceļvedim par dabas parku „Piejūra” Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās 2.grāmata------ Lēmums
Līgums
29.01.2016.SIA-RM-2016/7Ietvarstādu kasešu HIKO V 120 vai analogu iegāde------ Lēmums
Līgums
08.01.2016SIA-RM-2016/1Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošana un to reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā------ Lēmums 1. daļa
Lēmums 2. daļa
Līgums
Līgums
19.01.2016SIA-RM-2016/3Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana SIA „Rīgas meži” vajadzībām------ Lēmums
Līgums
SIA-RM-2014/66Par literāra teksta un ilustratīvā materiāla radīšanas pakalpojumiem vides tūrisma ceļvedim par dabas parku „Piejūra” Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās------ Lēmums
Līgums
Vienošanās
Vienošanās
15.12.2015SIA-RM-2015/861 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisītāja un 1 (viena) jauna traktora slotas ar kardānu piegāde------ Lēmums
Līgums
Līgums
SIA-RM-2015/82Asfalta masa------ Lēmums
Līgums
04.12.2015SIA-RM-2015/852 (divu) jaunu motobloku ar piekabi piegāde”------ Lēmums
Līgums