Tirdzniecība

Drukāt

28.10.2016

Iesniegums par tirdzniecības saskaņošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos no juridiskām un fiziskām personām tiek pieņemts elektroniskā formātā uz  e-pasta adresi: drubena@riga.lv  vai birojā: Ganību dambī 17a, Rīgā  darba dienās  no plkst. 9:00 – 15:00.

Kontaktpersona : Daļa “Dārzi un parki”  Dārta Anna Rubena  m.t. 27832451

 

Tirdzniecības saskaņošanas kārtība

 

1.   Iesniegums  ar pielikumiem par tirdzniecības organizēšanu jāraksta brīvā formā un jāadresē a SIA "Rīgas meži" valdes loceklim Uldim Zommeram.

Iesniegumā norādāmā  pamatinformācija:

  • tirgotāja nosaukums;
  • tirdzniecības vietu uzskaitījums;
  • tirdzniecībai paredzētais laika periods;
  • tirdzniecības laikā realizējamo preču sortiments ;
  • tirdzniecības vietas/teritorijas plāni ar tirdzniecības vietu atzīmēm (skatīt “Rīgas dārzu, parku un skvēru teritoriju plāni”);;
  • transporta līdzekļu izmantošanas nepieciešamība pasākuma nodrošinājumam, lai saņemtu atļaujas transporta līdzekļu iebraukšanai Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu teritorijās (skatīt “Kārtība kādā saņemama “ATĻAUJA transporta līdzekļa iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros””),
  • par tirdzniecības organizēšanu atbildīgā persona, kontaktinformācija;
  • tirgotāja/maksātāja bankas rekvizīti;
  • informācija par paraksta tiesīgo personu, līguma noslēgšanas gadījumā. 

2.   SIA ”Rīgas meži” saskaņojums tirdzniecības organizēšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros jums tiks nosūtīts elektroniski uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

 

Tirgotāja pienākums līdz tirdzniecības uzsākšanai ir saņemt visas tirdzniecībai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000115AJ0011

https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD004390AJ0012

 

Pievienotie faili