Bērzu alejas atjaunošanas darbi Raiņa kapos

Drukāt
Bērzu alejas atjaunošanas darbi Raiņa kapos

10.04.2013

Šā gada 27. un 28. martā daļas "Dārzi un parki" darbinieki pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma veica bērzu alejas atjaunošanas priekšdarbus Raiņa kapos.

Foto: "Rīgas meži"

Darbu gaitā saskaņā ar ainavu speciālistu ieteikumiem un Rīgas pilsētas Būvvaldes rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem tika nozāģēti 44 bērzi, kuri vairs nepildīja savas ainaviski estētiskās funkcijas. Aleja vairs nebija vienots veselums, jo vairāki koki no alejas jau bija izkrituši iepriekšējo gadu vējgāžu laikā. Vairākiem kokiem bija vērojama stumbru un zaru trupe un bīstami zari ar lūšanas risku, kas var apdraudēt kapsētas apmeklētājus.

Līdz šā gada 1. maijam stādījumi tiks atjaunoti. Alejā, kas ved uz  latviešu tautas dzejnieka Raiņa kapavietu, tiks iestādīti 46 bērzu dižstādi. Šī jaunā koku paaudze turpmāk majestātiskā godasardzē sargās mūsu Tautas Dzejnieka piemiņu.

Fotogalerija: Bērzu novākšanas un alejas atjaunošanas darbi

Fotogalerija: Bērzu alejas stādīšanas darbi :Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!

Kaut arī mēs labprātāk vēlētos veidot jauno aleju no Latvijā audzētiem bērzu stādiem, atbilstoša izmēra stādi pie mums tomēr nav pieejami. Tāpēc stādi tika piegādāti no kokaudzētavas Vācijā. To izmaksas atbilst vidējām atbilstoša izmēra stādu izmaksām Eiropā.

Kopumā darbu izmaksās iekļauta:

-         koku stumbru nozāģēšana no autopacēlāja;

-         koku stumbru sagarumošana un transportēšana līdz Kapsētu pārvaldes norādītajai vietai;

-         zaru utilizācija un celmu frēzēšana;

-         veco sakņu izrakšana;

-         jauno stādu iegādes un transportēšanas izmaksas;

-         augsnes substrāta nomaiņa un tā izlīdzināšanas izmaksas;

-         stādu iestādīšana un nostiprināšana pie atbalsta mietiem;

-         apdobju veidošana;

-         zāliena atjaunošana ~1800 m2 platībā;

-         stādījumu regulāra kopšana un laistīšana viena gada garumā.

„MĒS MAZA CILTS, MĒS BŪSIM LIELI TIK, CIK MŪSU GRIBA,” tā reiz ir sacījis pats Rainis par mūsu tautu. Šos vārdus jāatceras, īpaši tagadnes griezumā…

Staigājot pa atjaunoto aleju, ikviens varēs grimt pārdomās par pagātni un nākotni, par mūžību, kuras ceļus mēs visi ejam. Mēs patiesi ceram un novēlam, lai pastaiga pa šo aleju palīdz piepildīt ikviena cilvēka sapņus un cerības, remdē dvēseles sāpes, palīdz pieņemt un mīlēt šo dzīvi un tiekties uz nosprausto mērķi, kas savā būtībā saskan ar paša Raiņa domām:

SAPRAST CITUS – IR SAPRAST SEVI.

SAPRAST SEVI - IR SAPRAST PASAULI.